artykuł nr 1

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej - VIII kadencja

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 09.12.2020 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 09.12.2020 o wygaśnięciu mandatu członka organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 14.09.2020 o uzyskaniu mandatu członka organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 14.09.2020 o wygaśnięciu mandatu członka organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 12.02.2020 o uzyskaniu mandatu członka organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 12.02.2020 o wygaśnięciu mandatu członka organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 06.04.2019 o wynikach wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 06.04.2019 o wynikach wyborów na Zastępców Okręgowego Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 02.04.2019 o wygaśnięciu mandatu członka organów WIL

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 15.09.2018 o wynikach wyborów Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 03.08.2018 o wygaśnięciu mandatu na stanowisko funkcyjne Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 19.05.2018 o wynikach wyborów na stanowisko Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 11.05.2018 o wynikach wyborów na Pierwszego i Drugiego Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 08.05.2018 o wygaśnięciu mandatu na stanowisko funkcyjne Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 07.04.2018 o wynikach wyborów na Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 03.04.2018 o wynikach wyborów na stanowiska w Okręgowej Komisji Rewizyjnej

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 27.03.2018 o wynikach wyborów Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 11.03.2018 o wynikach wyborów na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 11.03.2018 o wynikach wyborów na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 11.03.2018 o wynikach wyborów na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 11.03.2018 o wynikach wyborów na delegatów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na Krajowy Zjazd Lekarzy

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 11.03.2018 o wynikach wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

 obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 11.03.2018 o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Wyborczej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 11.03.2018 o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 11.03.2018 o wynikach wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Dostępne kategorie:
VIII kadencja
VII kadencja