Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna693
   Dane podstawowe89
   Struktura WIL102
     Biuro WIL w Poznaniu123
     Delegatury WIL66
   Godziny urzędowania55
     Biuro WIL w Poznaniu52
     Delegatury WIL48
Struktura Izby
   Okręgowy Zjazd Lekarzy55
     Zadania38
     Skład osobowy32
   Okręgowa Rada Lekarska52
     Zadania29
     Skład osobowy32
   Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej30
     Skład osobowy23
   Okręgowy Sąd Lekarski58
     Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego15
     Zadania25
     Skład osobowy39
   Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej44
     Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej25
     Zadania30
     Skład osobowy26
   Okręgowa Komisja Rewizyjna28
     Zadania27
     Skład osobowy24
   Okręgowa Komisja Wyborcza67
     Obwieszczenia73
    ›    VIII kadencja20
    ›    VII kadencja5
     Komunikaty4
    ›    VIII kadencja5
     Zadania OKW39
     Skład osobowy OKW31
Uchwały
   Uchwały OZL53
     2020 (kadencja VIII)43
   Uchwały Prezydium ORL50
     2021 (kadencja VIII)13
     2020 (kadencja VIII)9
     2019 (kadencja VIII)3
   Uchwały ORL44
     2021 (kadencja VIII)7
     2020 (kadencja VIII)6
Apele
   Apele Prezydium ORL8
     2021 (kadencja VIII)6
     2020 (kadencja VIII)7
   Apele ORL4
     2021 (kadencja VIII)2
     2020 (kadencja VIII)2
Stanowiska
   Stanowiska Prezydium ORL4
   Stanowiska ORL3
Wybory
   Wybory IX kadencja45
Zamówienia publiczne
   Plan zamówień publicznych28
   Ogłoszenia o przetargach29
     Przetargi - rok 202027
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne42
Inne
   Redakcja BIP44
Łączna liczba odwiedzin:2583