Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona główna3182
   Dane podstawowe292
   Struktura WIL284
     Biuro WIL w Poznaniu375
     Delegatury WIL211
   Godziny urzędowania160
     Biuro WIL w Poznaniu125
     Delegatury WIL92
Struktura Izby
   Okręgowy Zjazd Lekarzy162
     Zadania84
     Skład osobowy174
   Okręgowa Rada Lekarska157
     Zadania63
     Skład osobowy93
   Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej144
     Skład osobowy81
   Okręgowy Sąd Lekarski164
     Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego61
     Zadania59
     Skład osobowy125
   Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej189
     Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej93
     Zadania83
     Skład osobowy99
   Okręgowa Komisja Rewizyjna88
     Zadania56
     Skład osobowy51
   Okręgowa Komisja Wyborcza198
     Obwieszczenia114
    ›    VIII kadencja76
    ›    VII kadencja40
     Zadania OKW74
     Skład osobowy OKW75
Uchwały
   Uchwały OZL WIL149
     2021 (kadencja VIII)27
     2020 (kadencja VIII)85
   Uchwały ORL WIL189
     2021 (kadencja VIII)129
     2020 (kadencja VIII)53
   Uchwały OKR WIL63
     2021 (kadencja VIII)25
     2020 (kadencja VIII)15
   Uchwały OKW WIL139
     2021 (kadencja VIII)133
     2020 (kadencja VIII)43
   Uchwały Prezydium ORL WIL182
     2021 (kadencja VIII)103
     2020 (kadencja VIII)51
     2019 (kadencja VIII)34
Apele
   Apele Prezydium ORL87
     2021 (kadencja VIII)52
     2020 (kadencja VIII)38
   Apele ORL70
     2021 (kadencja VIII)39
     2020 (kadencja VIII)32
Stanowiska
   Stanowiska Prezydium ORL85
     2021 (kadencja VIII)39
     2020 (kadencja VIII)17
   Stanowiska ORL79
     2021 (kadencja VIII)36
Wybory
   Wybory IX kadencja4533
Zamówienia publiczne
   Plan zamówień publicznych91
   Ogłoszenia o przetargach100
     Przetargi - rok 202071
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne109
Inne
   Redakcja BIP180
Łączna liczba odwiedzin:14402