artykuł nr 1

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej...

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w sprawie daty przyjęcia pisemnych wniosków grupy lekarzy i/lub lekarzy dentystów o utworzenie rejonu wyborczego (data wpływu 01.03.2021)
artykuł nr 2

Informacja w sprawie uchwał Okręgowej Rady...

Informacja w sprawie uchwał Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 27 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego w wyborach delegatów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej IX kadencji
artykuł nr 3

Informacja w sprawie kalendarza wyborczego

Informacja w sprawie kalendarza wyborczego Delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy i Krajowy Zjazd Lekarzy na okres IX kadencji