artykuł nr 1

Uchwały Prezydium ORL WIL 2019 (VIII kadencja)

1587-1588/2019/VIII uchwała osobowa

1586/2019/VIII w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu komputerowego na potrzeby WIL na podstawie umowy leasingu

1585/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na utrzymanie czystości na wynajmowanych powierzchniach przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu

1584/2019/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w I kwartale 2020 roku

1583/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na rozliczenie części prac związanych z rozwojem platformy internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

1565-1582/2019/VIII uchwała osobowa

1564/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

1563/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1545-1562/2019/VIII uchwała osobowa

1543-1544/2019/VIII uchwała osobowa

1542/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

1541/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

1540/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

1539/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy

1538/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1525-1537/2019/VIII uchwała osobowa

1523-1524/2019/VIII uchwała osobowa

1522/2019/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora ZOZ

1521/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1520/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy

1515-1519/2019/VIII uchwała osobowa

1514/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup notebooka z oprogramowaniem do Kancelarii OROZ

1513/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na odnowienie kontraktu serwisowego na system zabezpieczeń firewall w sieci informatycznej WIL

1512/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe użytkowane w WIL

1261-1511/2019/VIII uchwała osobowa

1260/2019/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora ZOZ

1259/2019/VIII uchwała osobowa

1258/2019/VIII w sprawie zlecenia obsługi technicznej i organizacyjnej II Konferencji Kardiologicznej – Spotkanie w Sercu Ostrowa

1257/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację koncertu niepodległościowego w dniu 14-11-2019 r

1256/2019/VIII w sprawie zmiany uchwały nr 1195-2019-VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium ORL WIL w IV kwartale 2019 roku

1252-1255/2019/VIII uchwała osobowa

1251/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

1237-1250/2019/VIII uchwała osobowa

1236/2019/VIII w sprawie zmiany uchwały nr 1195-2019-VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium ORL WIL w IV kwartale 2019 roku

1235/2019/VIII uchwała osobowa

1234/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na opłatę polisy ubezpieczeniowej dla członków i pracowników WIL wykonujących na jej rzecz czynności ustawowe

1233/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na korekcyjną docinkę drzew na terenie nieruchomości WIL w Poznaniu

1232/2019/VIII w sprawie upoważnienia Prezesa ORL WIL do złożenia wniosków o rozliczenie dotacji NIL na organizację kursów

1227-1231/2019/VIII uchwała osobowa

1226/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

1225/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

1201-1224/2019/VIII uchwała osobowa

1200/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1199/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

1196-1198/2019/VIII uchwała osobowa

1195/2019/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium ORL WIL w IV kwartale 2019 roku

1194/2019/VIII w sprawie wskazania kandydata WIL na przedstawiciela NRL do Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym w Pile

1193/2019/VIII uchwała osobowa

1192/2019/VIII w sprawie ryczałtu z tytułu użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych przez pracowników WIL

1191/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dodatkową obsługę informatyczną WIL

1158-1190/2019/VIII uchwała osobowa

1157/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

1122-1156/2019/VIII uchwała osobowa

1121/2019/VIII w sprawie zmiany uchwały nr 674-2019-VIII Prezydium ORL WIL w sprawie Regulaminu nadawania Odznaczenia im. Józefa Strusia

1106-1120/2019/VIII uchwała osobowa

1105/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1103-1104/2019/VIII uchwała osobowa

1102/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej lekarzy stażystów

1096--1101/2019/VIII uchwała osobowa

1095/2019/VIII w sprawie zwiększenia nakładu Biuletynu Informacyjnego WIL

1094/2019/VIII uchwała osobowa

1093/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do kształcenia podyplomowego

1070-1092/2019/VIII uchwała osobowa

1069/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia

1068/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia

1067/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia

1066/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego

1065/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego

901-1064/2019/VIII uchwała osobowa

900/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego

711-899/2019/VIII uchwała osobowa

710/2019/VIII uchwała osobowa

691-709/2019/VIII uchwała osobowa

690/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu – Pozytron

680-689/2019/VIII uchwała osobowa

679/2019/VIII w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Jedlec

678/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup niszczarek

677/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup lodówek

676/2019/VIII w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na zakup switcha

675/2019/VIII uchwała osobowa

674/2019/VIII w sprawie Regulaminu nadawania Odznaczenia im. Józefa Strusia

356-673/2019/VIII uchwały osobowe

355/2019/VIII uchwały osobowe

353/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ubezpieczenie mienia WIL

352/2019/VIII w sprawie przeznaczania środków finansowych na zakup 3 notebooków

351/2019/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

300-350/2019/VIII uchwały osobowe

299/2019/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

298/2019/VIII uchwała osobowa

297/2019/VIII w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wykonanie tablic informacyjnych i oklejanie powierzchni

296/2019/VIII uchwała osobowa

295/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na utrzymanie czystości na powierzchniach przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu

294/2019/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium ORL WIL w III kwartale 2019 roku

290-293/2019/VIII uchwała osobowa

289/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

288/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

287/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów

286/2019/VIII w sprawie odmowy potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

271-285/2019/VIII uchwała osobowa

270/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup programu księgowego na potrzeby WIL

269/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie klimatyzacji w siedzibie WIL w Poznaniu

268/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup serwera do WIL

267/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie prac remontowych w siedzibie WIL w Poznaniu

266/2019/VIII w sprawie przedłużenie wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

257-265/2019/VIII uchwała osobowa

242-256/2019/VIII uchwała osobowa

239-240/2019/VIII uchwała osobowa

238/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie projektu Charity Walk realizowanego przez Stowarzyszenie Leczymy z Misją

237/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie biegu charytatywnego Nogami po czarnym lądzie

236/2019/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zoz

235/2019/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zoz

224-234/2019/VIII uchwała osobowa

221-223/2019/VIII uchwała osobowa

220/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i montaż mebli do Kancelarii OROZ WIL

219/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie pomiarów akustycznych i opracowania specjalistycznego sali konferencyjnej przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu

201-218/2019/VIII uchwała osobowa

200/2019/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych zakładu opieki zdrowotnej

169-199/2019/VIII uchwała osobowa

168/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup licencji, wdrożenie i utrzymanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej

167/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na stworzenie aplikacji mobilnej dla członków WIL, jej wdrożenie i utrzymanie

166/2019/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium ORL WIL w II kwartale 2019 roku

165/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na utrzymanie czystości na wynajmowanych powierzchniach przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu

164/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w siedzibie WIL w Poznaniu

163/2019/VIII w sprawie wskazania kandydata WIL jako przedstawiciela NRL do Rady Społecznej działającej przy ZZOZ w Ostrowie wlkp

162/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie wydawnictwa Acta Medicorum Polonorum

144-161/2019/VIII uchwała osobowa

131-143/2019/VIII uchwała osobowa

130/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na spotkanie szkoleniowo-integracyjne pracowników okręgowych izb lekarskich

128-129/2019/VIII uchwała osobowa

127/2019/VIII w sprawie objęcia przez Wielkopolską Izbę Lekarską w Patronatem Honorowym

126/2019/VIII w sprawie objęcia przez Wielkopolską Izbę Lekarską Patronatem Honorowym

125/2019/VIII w sprawie objęcia przez Wielkopolską Izbę Lekarską Patronatem Honorowym

124/2019/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisku zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

123/2019/VIII w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki na rzecz Centrum Uslugowe Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Sp. z o.o.

122/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na obsługę teleinformatyczną Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

112-121/2019/VIII uchwała osobowa

111/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie VIII Zjazdu Ziemi Konińskiej

110/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację Balu Lekarza który odbędzie się 23 lutego 2019 r

109/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na utrzymanie czystości na wynajmowanych powierzchni przy ul Szyperskiej 14 w Poznaniu

106-108/2019/VIII uchwała osobowa

105/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

104/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

103/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

102/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

101/2019/VIII w sprawie uchylenia uchwały nr 78-2019-VIII Prezydium ORL WIL w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

85-100/2019/VIII uchwała osobowa

84/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup licencji na oprogramowanie LEX Ochrona Danych Osobowych na 2019r

83/2019/VIII w sprawie zmiany regulaminu korzystania z serwisu prawnego dla członków WIL

82/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu elektronicznego niezbędnego do połączenia sieciowego siedziby WIL w Poznaniu przy ul.Nowowiejskiego 51 oraz powierzchni konferencyjnej

81/2019/VIII w sprawie wyznaczenia operatorów listy dyskusyjnej Komisji Stomatologicznej ORL WIL VIII kadencji

80/2019/VIII w sprawie zatwierdzenia dostawców sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji powierzchni konferencyjnych przy ul.Szyperskiej 14 w Poznaniu

79/2019/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

78/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

77/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

76/2019/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy

75/2019/VIII w sprawie uchylenia uchwały nr 1252/2017/ VII Prezydium ORL WIL w Poznaniu z dnia 10.10.2017.r w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

42-74/2019/VIII uchwała osobowa

38-41/2019/VIII uchwała osobowa

37/2019/VIII w sprawie zlecenia przeprowadzenia szkoleń w zakresie RODO spółce działającej pod firmą Centrum Usługowe WIL sp. z o.o.

36/2019/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej ze szczepieniami ochronnymi

35/2019/VIII w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na zakup kontraktów serwisowych do urządzeń informatycznych w siedzibach WIL

32-34/2019/VIII uchwała osobowa

31/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

29/2019/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1-28/2019/VIII uchwała osobowa