artykuł nr 1

Uchwały Prezydium ORL WIL 2021 (VIII kadencja)

1876/2021/VIII uchwała osobowa

1875/2021/VIII w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na oprogramowanie antywirusowe na potrzeby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

1872-1874/2021/VIII uchwała osobowa

1871/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

1870/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

1869/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

1868/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

1867/2021/VIII uchwała osobowa

1866/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

1865/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1864/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1863/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1862/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1861/2021/VIII uchwała osobowa

1860/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1859/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1858/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1857/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1847-1856/2021/VIII uchwała osobowa

1833-1846/2021/VIII uchwała osobowa

1832/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Sukces Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny / Priorytety w ochronie zdrowia 2022

1831/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Konferencja XII Poznańskie Spotkania Infekcjologiczne

1830/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne pt. Stany naglące w neonatologii nt. Praktyczna neonatologia 2021

1829/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Spotkanie Ekspertów -Fizjoterapia, Ortopedia, Reumatologia

1827-1828/2021/VIII uchwała osobowa

1826/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1554-1825/2021/VIII uchwała osobowa

1553/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie wydawnictwa „Acta Medicorum Polonorum”

1515-1552/2021/VIII uchwała osobowa

1514/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem i przekazania środków finansowych na wsparcie organizacji III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Wielowymiarowe medyczne uwarunkowania piękna twarzy”

1513/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską kursu „ EPALS”- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u pacjentów pediatrycznych

1512/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup publikacji „Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej” dr. Władysława Biegańskiego

1511/2021/VIII w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na opłatę polisy ubezpieczeniowej dla członków i pracowników Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wykonujących na jej rzecz czynności ustawowe

1509-1510/2021/VIII uchwała osobowa

1508/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1507/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1506/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1505/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

1504/2021/VIII w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

1503/2021/VIII w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

1493-1502/2021/VIII uchwała osobowa

1488-1492/2021/VIII uchwała osobowa

1487/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską obowiązkowego kursu specjalistycznego „Ratownictwo medyczne”

1486/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie almanachu malarskiego „By się rozwijać” z pracami Koła Lekarzy Malujących Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

1485/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie działań akcji protestacyjnej środowisk medycznych

1484/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia XIV Poznańskie Spotkania Kardiologiczne

1483/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

1469-1482/2021/VIII uchwała osobowa

1468/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1405-1467/2021/VIII uchwała osobowa

1401-1404/2021/VIII uchwała osobowa

1400/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską kursu „ ALS”- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dla osób dorosłych

1398-1399/2021/VIII uchwała osobowa

1397/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wysyłkę korespondencji pocztowej przez Komisję ds. Emerytów i Rencistów

1396/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej lekarzy stażystów

1395/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na modernizację wewnętrznej instalacji hydrantów w budynku A Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

1394/2021/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w IV kwartale 2021

1356-1393/2021/VIII uchwała osobowa

1354-1355/2021/VIII uchwała osobowa

1353/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską kursu ALS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych – Konin

926-1352/2021/VIII uchwała osobowa

923-925/2021/VIII uchwała osobowa

918-922/2021/VIII uchwała osobowa

917/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Webinar Wielkopolskie Forum Pediatrii – W trosce o dziecko

916/2021/VIII w spawie objęcia patronatem wydarzenia IX Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

915/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Certyfikowany Kurs On-line PTW „Szczepienia ochronne z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19″

914/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie wydawnictwa „Acta Medicorum Polonorum”

913/2021/VIII w sprawie nadania wyróżnienia za działalność na rzecz krzewienia w naszym środowisku pamięci historycznej o lekarzach i lekarzach dentystach

912/2021/VIII w sprawie nadania Medalu Honorowego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

911/2021/VIII w sprawie nadania odznaczeń „Zasłużony dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”

892-910/2021/VIII uchwała osobowa

891/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzeń stomatologicznych

890/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

887-889/2021/VIII uchwała osobowa

885/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na modernizację systemu alarmowego w siedzibie WIL w Poznaniu

884/2021/VIII w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na organizację XLV Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz obchodów 100-lecia powstania Izby Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej

883/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zwiększenie opłaty za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w nieruchomościach Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu

882/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ubezpieczenie mienia Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

875-881/2021/VIII uchwała osobowa

874/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską kursu „ ALS”- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dla osób dorosłych

521-873/2021/VIII uchwała osobowa

520/2021/VIII uchwała osobowa

519/2021/VIII w sprawie organizacji przez WIL kursu EPALS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u pacjentów pediatrycznych

514-518/2021/VIII uchwała osobowa

513/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na rozliczenie prac związanych z wdrożeniem narzędzi Office 365 w WIL

497-512/2021/VIII uchwała osobowa

496/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

489-495/2021/VIII uchwała osobowa

488/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

487/2021/VIII uchwała osobowa

486/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

407-485/2021/VIII uchwała osobowa

401-406/2021/VIII uchwała osobowa

399/2021/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w III kwartale 2021 roku

398/2021/VIII uchwała osobowa

397/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

392-396/2021/VIII uchwała osobowa

391/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

390/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

389/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

388/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

387/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

386/2021/VIII uchwała osobowa

385/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

384/2021/VIII w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

382-383/2021/VIII uchwała osobowa

381/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na instalację nawodnieniową terenu zielonego w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51

380/2021/VIII w sprawie dodatkowych środków finansowych na prace remontowe w pomieszczeniu socjalnym w budynku B w Poznaniu

374-379/2021/VIII uchwała osobowa

373/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Konferencji „GENialne terapie”

372/2021/VIII w sprawie wyznaczenia operatorów list dyskusyjnych utworzonych przez Okręgową Radę Lekarską Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w VIII kadencji

371/2021/VIII uchwała osobowa

370/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

354-369/2021/VIII uchwała osobowa

344-353/2021/VIII uchwała osobowa

343/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

342/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

341/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

333-340/2021/VIII uchwała osobowa

332/2021/VIII w sprawie organizacji przez WIL kursu EPALS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u pacjentów pediatrycznych

331/2021/VIII w sprawie organizacji przez WIL obowiązkowego kurus specjalizacyjnego – Ratownictwo medyczne

328-330/2021/VIII uchwała osobowa

327/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie prac remontowych w nieruchomości WIL w Poznaniu – Budynek B

318-326/2021/VIII uchwała osobowa

317/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie wydarzenia “21th International Congress of Young Medical Scientists”

316/2021/VIII uchwała osobowa

315/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup licencji na oprogramowanie do obiegowych głosowań w systemie Glosuj24

314/2021/VIII w sprawie przyjęcia regulaminu XLIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w trybie obiegowym

313/2021/VIII w sprawie wyboru aplikacji do głosowań podczas XLIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w trybie obiegowym

257-312/2021/VIII uchwała osobowa

254-256/2021/VIII uchwała osobowa

253/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską kursu „ ILS”- Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia 15.05 2021

252/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską obowiązkowego kursu specjalizacyjnego „ Ratownictwo medyczne”. 10-14.05.2021

251/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską kursu „ ALS”- Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dla osób dorosłych w terminie 8-9.05.2021

250/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

249/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie wydarzenia “I Studencka Konferencja Ginekologiczno-Położnicza”

245-248/2021/VIII uchwała osobowa

244/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie programu naprawczego oraz prac izolacyjnych w nieruchomości Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu

242-243/2021/VIII uchwała osobowa

241/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy

240/2021/VIII uchwała osobowa

239/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

238/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

237/2021/VIII uchwała osobowa

236/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

235/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

234/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

233/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

221-232/2021/VIII uchwała osobowa

220/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stropu i dachu w budynku Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu

219/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Certyfikowany Kurs On-line PTW „Szczepienia ochronne z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19”

218/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia V Konferencja Gastroenterologiczna „Studenci studentom – medycyna dla każdego”

198-217/2021/VIII uchwała osobowa

197/2021/VIII uchwała osobowa

196/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia I Poznańska Studencka Konferencja Ginekologiczno-Położnicza

194-195/2021/VIII uchwała osobowa

193/2021/VIII w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na wymianę bezprzewodowej sieci internetowej w Delegaturze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Pile

192/2021/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w II kwartale 2021 roku

183-191/2021/VIII uchwała osobowa

182/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie wydawnictwa Acta Medicorum Polonorum

181/2021/VIII uchwała osobowa

180/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską obowiązkowego kursu specjalizacyjnego „Ratownictwo medyczne”

179/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską kursu „ALS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dla osób dorosłych”

178/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

177/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wymianę stolarki meblowej i drzwi w pomieszczeniu socjalnym w budynku „B” Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu

176/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na opłatę abonamentową za oprogramowanie Lex Medica na potrzeby działalności organów WIL i jej biura

175/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Jak opracowywać kanały pilnikami rotacyjnymi

174/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Zabiegi z wykorzystaniem koferdamu w trakcie pandemii koronawirusa

173/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Nowoczesna i bezpieczna chirurgia stomatologiczna

172/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Wypełnianie kanałów bez tajemnic

171/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Kwestia przypadku – czego uczą nas historie pacjentów

170/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Miesiąc Diagnostyki

169/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia 6. Ogólnopolska Studencka Konferencja Seksuologiczna

168/2021/VIII uchwała osobowa

167/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

166/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

165/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

164/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

163/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

143-162/2021/VIII uchwała osobowa

142/2021/VIII w sprawie zmiany Uchwały PORL-63/2021 w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w I kwartale 2021 roku

125-141/2021/VIII uchwała osobowa

124/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia w sprawie objęcia wydarzenia 4. Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca

120-123/2021/VIII uchwała osobowa

119/2021/VIII uchwała osobowa

118/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską kursu „ALS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dla osób dorosłych”

117/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na darowizny dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, którzy rozpoczęli w 2021 r. 90- ty rok życia

116/2021/VIII uchwała osobowa

115/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

114/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

112/2021/VIII uchwała osobowa

102-110/2021/VIII uchwała osobowa

101/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

100/2021/VIII uchwała osobowa

99/2021/VIII w sprawie upoważnienia Prezesa ORL WIL do złożenia wniosków o rozliczenie dotacji NIL na organizację kursów

98/2021/VIII uchwała osobowa

97/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

96/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

95/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

94/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

74-93/2021/VIII uchwała osobowa

73/2021/VIII w sprawie zmiany Uchwały PORL-63/2021 w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w I kwartale 2021 rok

72/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na prace koncepcyjne związane z adaptacją pomieszczeń piwnicznych w budynku A w Poznaniu i rozbiórką budynku

71/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych na potrzeby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

65-70/2021/VIII uchwała osobowa

64/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską obowiązkowego kursu specjalizacyjnego Ratownictwo Medyczne

63/2021/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej wielkopolskiej Izby Lekarskiej w I kwartale 2021roku

62/2021/VIII w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki na rzecz Centrum Usługowego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

61/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia W trosce o dziecko, Wielkopolskie Forum Pediatrii, Problemy pediatryczne w okresie pandemii COVID-19

52-60/2021/VIII uchwała osobowa

51/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

50/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

49/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

48/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

47/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

43-46/2021/VIII uchwała osobowa

42/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

41/2021/VIII uchwała osobowa

28-40/2021/VIII uchwała osobowa

27/2021/VIII w sprawie zmiany uchwały nr 145/2020 w sprawie darowizny dla 90-latków

10-26/2021/VIII uchwała osobowa

9/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1-8/2021/VIII uchwała osobowa