artykuł nr 1

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej - VII kadencja

obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 3.11.2017 r. o wyborze delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji 2017-2021
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 8.02.2017 r. o wygaśnięciu mandatu członka organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 23.11.2016 r. o wygaśnięciu mandatu członka organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 1.10.2014 r. o wygaśnięciu mandatu członka organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 5.04.2014 r. o wynikach wyborów na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 5.04.2014 r. o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Wyborczej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VII kadencji
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 5.04.2014 r. o wynikach wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VII kadencji
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 5.04.2014 r. o wygaśnięciu mandatu członka organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 11.01.2014 r. o wynikach wyborów Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 10.01.2014 r. o wynikach wyborów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Okręgowego Sądu Lekarskiego
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 7.01.2014 r. o wynikach wyborów na stanowiska Okręgowej Komisji Rewizyjnej
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 7.01.2014 r. o wynikach wyborów na Pierwszego i Drugiego Zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 7.12.2013 r. o wynikach wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VII kadencji
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 7.12.2013 r. o wynikach wyborów na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VII kadencji
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 7.12.2013 r. o wynikach wyborów na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VII kadencji
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 7.12.2013 r. o wynikach wyborów na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VII kadencji
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 7.12.2013 r. o wynikach wyborów na delegatów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na Krajowy Zjazd Lekarzy
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 7.12.2013 r. o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Wyborczej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VII kadencji
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 7.12.2013 r. o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VII kadencji
obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 7.12.2013 r. o wynikach wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VII kadencji

Dostępne kategorie:
VIII kadencja
VII kadencja