artykuł nr 1

Zadania Okręgowej Komisji Rewizyjnej

  • Kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;
  • Przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
  • Przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.
Dostępne kategorie:
Zadania
Skład osobowy