artykuł nr 1

Wybory IX kadencja

artykuł nr 2

Wybory IX kadencja

artykuł nr 3

Wybory IX kadencja

artykuł nr 4

Wybory IX kadencja

Informacje o kandydatach na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX Kadencji

Okręg wyborczyInformacje o kandydacie na delegata

LD/03 Lekarze dentyści delegatury leszczyńskiej

Stefania Świerczyńska-Soboń

LD/05 Lekarze dentyści delegatury pilskiej

Agnieszka Czapiewska-Kawczyńska

LD/05 Lekarze dentyści delegatury pilskiej

Mateusz Polimirski

LD/06 Lekarze dentyści okręgu poznańskiego do 33 roku życia

Jakub Lipski

LD/06 Lekarze dentyści okręgu poznańskiego do 33 roku życia

Karol Pajdak

LD/13 Lekarze dentyści miasta Poznania – Grunwald, Wilda

Dobrosława Sosnowska-Sychel

LD/14 Lekarze dentyści miasta Poznania – Jeżyce, Stare Miasto

Dagmara Kubiak

LD/14 Lekarze dentyści miasta Poznania – Jeżyce, Stare Miasto

Hanna Marcinowska

LD/14 Lekarze dentyści miasta Poznania – Jeżyce, Stare Miasto

Przemysław Marcinowski

LD/16 Lekarze dentyści emeryci i renciści okręgu poznańskiego

Anna Kurhańska-Flisykowska

LKAL/17 Lekarze delegatury kaliskiej do 33 roku życia

Mikołaj Pruchnicki

LLES/29 Lekarze powiatu gostyńskiego

Tomasz Górski

LOST/38 Lekarze emeryci i renciści powiatu ostrowskiego

Sławomir Domagalski

LPOZ/40 Lekarze okręgu poznańskiego do 33 roku życia

Cezary Iwaszkiewicz

LPOZ/40 Lekarze okręgu poznańskiego do 33 roku życia

Paweł Kasprzak

LPOZ/40 Lekarze okręgu poznańskiego do 33 roku życia

Karol Lubarski

LPOZ/40 Lekarze okręgu poznańskiego do 33 roku życia

Piotr Rausch

LPOZ/40 Lekarze okręgu poznańskiego do 33 roku życia

Bartosz Urbański

LPOZ/40 Lekarze okręgu poznańskiego do 33 roku życia

Jacek Wątorek

LPOZ/42 Lekarze powiatu grodziskiego, nowotomyskiego, wolsztyńskiego

Bartosz Burchardt

LPOZ/46 Lekarze miasta Poznania

Bożena Andrys

LPOZ/46 Lekarze miasta Poznania

Karina Buxakowska

LPOZ/46 Lekarze miasta Poznania

Barbara Tamowicz

LPOZ/51 Lekarze Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera

Przemysław Mańkowski

LPOZ/55 Lekarze Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

Halina Bobrowska

LPOZ/55 Lekarze Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

Jacek Wysocki

LPOZ/60 Lekarze emeryci i renciści powiatów okręgu poznańskiego

Elżbieta Marcinkowska

LPOZ/61 Lekarze emeryci i renciści miasta Poznania

Andrzej Obrębowski

LPOZ/61 Lekarze emeryci i renciści miasta Poznania

Jadwiga Osiecka-Buszewicz

LPOZ/61 Lekarze emeryci i renciści miasta Poznania

Tomasz Sioda

 

artykuł nr 5

Wybory IX kadencja

uchwała 09/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LD/01 Lekarze dentyści delegatury kaliskiej

uchwała 10/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LD/02 Lekarze dentyści delegatury konińskiej

uchwała 11/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LD/03 Lekarze dentyści delegatury leszczyńskiej

uchwała 12/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LD/04 Lekarze dentyści delegatury ostrowsko-krotoszyńskiej

uchwała 13/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LD/05 Lekarze dentyści delegatury pilskiej

uchwała 14/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LD/06 Lekarze dentyści okręgu poznańskiego do 33 roku życia

uchwała 15/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LD/11 Lekarze dentyści powiatu poznańskiego

uchwała 16/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LD/12 Lekarze dentyści miasta Poznania – Nowe Miasto

uchwała 17/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LD/13 Lekarze dentyści miasta Poznania – Grunwald, Wilda

uchwała 18/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LD/14 Lekarze dentyści miasta Poznania – Jeżyce, Stare Miasto

uchwała 19/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LD/16 Lekarze dentyści emeryci i renciści okręgu poznańskiego

uchwała 20/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LKAL/17 Lekarze delegatury kaliskiej do 33 roku życia

uchwała 21/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LKAL/21 Lekarze powiatu kaliskiego i miasta Kalisza

uchwała 22/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LKAL/22 Lekarze medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej i pediatrii miasta Kalisza i powiatu Kaliskiego

uchwała 23/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LKAL/23 Lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu

uchwała 24/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LKON/24 Lekarze powiatu kolskiego

uchwała 25/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LKON/25 Lekarze powiatu słupeckiego

uchwała 26/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LKON/26 Lekarze powiatu tureckiego

uchwała 27/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LKON/27 Lekarze powiatu konińskiego i miasta Konina

uchwała 28/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LKON/28 Lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

uchwała 29/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LLES/29  Lekarze powiatu gostyńskiego

uchwała 30/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LLES/30 Lekarze powiatu kościańskiego

uchwała 31/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LLES/31 Lekarze powiatu rawickiego

uchwała 32/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LLES/32 Lekarze powiatu leszczyńskiego i miasta Leszna

uchwała 33/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LLES/33 Lekarze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

uchwała 34/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LOST/34 Lekarze delegatury ostrowsko krotoszyńskiej do 33 roku życia

uchwała 35/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LOST/35 Lekarze powiatu krotoszyńskiego

uchwała 36/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LOST/36 Lekarze powiatu ostrowskiego i ostrzeszowskiego

uchwała 37/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LOST/37 Lekarze Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

uchwała 38/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LOST/38 Lekarze emeryci i renciści powiatu ostrowskiego

uchwała 39/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPIL/39 Lekarze delegatury pilskiej

uchwała 40/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/40 Lekarze okręgu poznańskiego do 33 roku życia

uchwała 41/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/41 Lekarze powiatu gnieźnieńskiego

uchwała 42/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/42 Lekarze powiatu grodziskiego, nowotomyskiego, wolsztyńskiego

uchwała 43/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/43 Lekarze powiatu międzychodzkiego, obornickiego, szamotulskiego

uchwała 44/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/44 Lekarze powiatu śremskiego, średzkiego, wrzesińskiego

uchwała 45/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/45 Lekarze powiatu poznańskiego

uchwała 46/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/46 Lekarze miasta Poznania

uchwała 47/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/47 Lekarze Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego

uchwała 48/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/48 Lekarze Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego

uchwała 49/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/49 Lekarze Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Klinicznego

uchwała 50/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/51 Lekarze Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera

uchwała 51/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/52 Lekarze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

uchwała 52/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/53 Lekarze Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei

uchwała 53/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/54 Lekarze Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL

uchwała 54/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/55 Lekarze Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

uchwała 55/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/56 Lekarze SP ZOZ MSWiA im. Ludwika Bierkowskiego

uchwała 56/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/60 Lekarze emeryci i renciści powiatów okręgu poznańskiego

uchwała 57/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LPOZ/61 Lekarze emeryci i renciści miasta Poznania

uchwała 58/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LWG/63 Grupa Lekarzy Poznańska ML Dentystka

uchwała 59/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LWG/64 Grupa Lekarzy Szpitala w Puszczykowie

uchwała 60/2021/VIII OKW WIL w sprawie ustalenia warunków zebrania rejonu wyborczego - LWG/65 Grupa Lekarzy Szpitala Św. Wojciecha w Poznaniu

uchwała 61/2021/VIII OKW WIL w sprawie powołania zespołu ds. sprawdzenia prawidłowości przeprowadzania wyborów w rejonach wyborczych