artykuł nr 1

Uchwały ORL WIL 2021 (VIII kadencja)

193-194/2021/VIII uchwała osobowa

191/2021/VIII w sprawie zmiany Uchwały nr ORL-1152020VIII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 12 grudnia 2020 r. w sprawie obsługi prawnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej ze zmianami

189/2021/VIII w sprawie zmiany w składzie Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

188/2021/VIII w sprawie ustalenia diet dla członków Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

187/2021/VIII w sprawie powołania składu Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

186/2021/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń ORL WIL w roku 2021

178-185/2021/VIII uchwała osobowa

176-177/2021/VIII uchwała osobowa

175/2021/VIII w sprawie zmiany uchwały 55/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczących komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

174/2021/VIII w sprawie zmiany uchwały 55/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczących komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji oraz zmiany uchwały nr 56/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania składów komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

173/2021/VIII uchwała osobowa

172/2021/VIII uchwała osobowa

171/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

170/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

169/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

168/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

167/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

166/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

165/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

164/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

163/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

162/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

161/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko naczelnej pielęgniarki

150-160/2021/VIII uchwała osobowa

149/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup regałów do siedziby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu

148/2021/VIII w sprawie badania sprawozdania finansowego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za 2021 rok

147/2021/VIII w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej do podejmowania uchwał w sprawie uznania pracy lekarza stażysty w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii jako równoważnej ze zrealizowaniem programu stażu podyplomowego

146/2021/VIII w sprawie zwołania XLVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

145/2021/VIII w sprawie zmiany w składzie komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej WIL

135-144/2021/VIII uchwała osobowa

125-134/2021/VIII uchwała osobowa

124/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

123/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako przewodniczącego komisji konkursowej oraz dwóch członków komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko ordynatora

122/2021/VIII w sprawie zmiany Uchwały nr ORL-1152020VIII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 12 grudnia 2020 r. w sprawie obsługi prawnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

121/2021/VIII w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

99-120/2021/VIII uchwała osobowa

98/2021/VIII w sprawie ustalenia liczby mandatów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej IX kadencji

95-97/2021/VIII uchwała poufna

91-94/2021/VIII uchwała osobowa

90/2021/VIII w sprawie ustalenia wysokości diety członków Komisji Skrutacyjnej w rejonach wyborczych

89/2021/VIII w sprawie ustalenia liczby mandatów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej IX kadencji

88/2021/VIII uchwała osobowa

87/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko naczelnej pielęgniarki

86/2021/VIII w sprawie powołania komisji ds. wyłonienia wykonawcy prac inwestycyjnych w nieruchomościach Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu – tarasy zewnętrzne w budynkach A i B Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

84/2021/VIII w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

83/2021/VIII w sprawie terminów posiedzeń ORL WIL w roku 2021

82/2021/VIII w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej do zatwierdzenia kandydatur do odznaczeń wręczonych podczas posiedzenia XLV Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy

81/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację obchodów 100-lecia utworzenia Lekarskiej Izby Poznańsko-Pomorskiej

80/2021/VIII w sprawie przyjęcia projektu porządku obrad XLV Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

79/2021/VIII w sprawie zwołania XLV Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

78/2021/VIII w sprawie ustalenia wysokości diety członków Komisji Skrutacyjnej w rejonach wyborczych

77/2021/VIII w sprawie ustalenia liczby mandatów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej IX kadencji

73-76/2021/VIII uchwała osobowa

71-72/2021/VIII uchwała osobowa

70/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

69/2021/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok

68/2021/VIII w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

67/2021/VIII uchwała poufna

66/2021/VIII w sprawie przyjęcia przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

65/2021/VIII w sprawie przyjęcia przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

64/2021/VIII w sprawie przyjęcia przedstawiciela ORL WIL jako przewodniczącego komisji konkursowej oraz dwóch członków komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko ordynatora

62-63/2021/VIII uchwała osobowa

61/2021/VIII w sprawie listy kandydatów na stanowisko konsultanta wojewódzkiego

60/2021/VIII w sprawie wytypowania przedstawiciela Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

59/2021/VIII w sprawie zmiany Uchwały nr 104/2019/VIII ORL WIL z dnia 07 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura WIL

58/2021/VIII w sprawie powołania Redaktora Naczelnego Newslettera Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na VIII kadencję

57/2021/VIII w sprawie zmiany Uchwały nr 62/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w sprawie powołania Redaktora Naczelnego oraz członków Redakcji Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskie

56/2021/VIII w sprawie powołania Rzecznika Prasowego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

55/2021/VIII w sprawie projektu budżetu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na 2021 rok

54/2021/VIII w sprawie przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za 2020 rok i rekomendowanie go do zatwierdzenia XLIV Okręgowemu Zjazdowi Lekarskiemu

53/2021/VIII w sprawie przyjęcia porządku obrad XLIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

52/2021/VIII w sprawie zwołania XLIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

39-51/2021/VIII uchwała osobowa

38/2021/VIII uchwała osobowa

37/2021/VIII w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za rok 2020

36/2021/VIII w sprawie zmiany w składzie komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej WIL

35/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako przewodniczącego komisji konkursowej oraz dwóch członków komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko ordynatora

34/2021/VIII w sprawie kandydata na stanowisko konsultanta wojewódzkiego

33/2021/VIII w sprawie podziału Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na rejony wyborcze IX kadencji

32/2021/VIII uchwała osobowa

27-31/2021/VIII uchwała osobowa

26/2021/VIII w sprawie zmiany uchwały nr 119/2021/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby ustalenia minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego w wyborach delegatów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej IX kadencji

25/2021/VIII w sprawie zmiany uchwały nr 118/2020/VIII w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata

24/2021/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w 2021 roku

23/2021/VIII w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w ramach ubezpieczenia pokrywającego ryzyko działalności organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz ich członków

22/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na modernizację systemu informatycznego do obsługi rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

21/2021/VIII w sprawie powołania Redaktora Naczelnego oraz członków Redakcji Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na VIII kadencję

20/2021/VIII w sprawie upoważnienia Prezesa ORL WIL do udzielenia pełnomocnictw radcom prawnym Kancelarii działającej pod firmą Maćkowiak Zalewski Kancelaria Prawna AUCTORITAS s.c. do reprezentowania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przed sądami powszechnymi

19/2021/VIII w sprawie upoważnienia Prezesa ORL WIL do udzielenia pełnomocnictw radcom prawnym Kancelarii działającej pod firmą Maćkowiak Zalewski Kancelaria Prawna AUCTORITAS s.c. do reprezentowania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przed sądami administracyjnymi

18/2021/VIII w sprawie upoważnienia Prezesa ORL WIL do udzielenia pełnomocnictw radcom prawnym Kancelarii działającej pod firmą Maćkowiak Zalewski Kancelaria Prawna AUCTORITAS s.c. do reprezentowania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przed Sądem Najwyższym

17/2021/VIII w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa radcom prawnym i adwokatom z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło&Topolewski sp.k. do reprezentowania Izby przed Sądem Najwyższym udzielonego na mocy Uchwały nr 158/2020 ORL WIL z dn. 20 listopada 2010

16/2021/VIII w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa radcom prawnym i adwokatom z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło&Topolewski sp.k. do reprezentowania Izby przed sądami powszechnymi udzielonego na mocy Uchwały nr 157/2020 ORL WIL z dn. 20 listopada 2010

15/2021/VIII w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa radcom prawnym i adwokatom z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło&Topolewski sp.k. do reprezentowania Izby przed sądami administracyjnymi udzielonego na mocy Uchwały nr 156/2020 ORL WIL z dn. 20 listopada 2010

7-14/2021/VIII uchwała osobowa

6/2021/VIII uchwała osobowa

5/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako przewodniczącego komisji konkursowej oraz dwóch członków komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko ordynatora

4/2021/VIII w sprawie zmiany w składzie komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej WIL

3/2021/VIII w sprawie upoważnienia Prezydium ORL WIL do działania w imieniu ORL WIL w zakresie przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza oraz prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty lekarzom i lekarzom dentystom spoza UE

1-2/2021/VIII uchwała osobowa