artykuł nr 1

Uchwały ORL 2021 (VIII kadencja)

24/2021/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w 2021 roku

23/2021/VIII w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w ramach ubezpieczenia pokrywającego ryzyko działalności organów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz ich członków

22/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na modernizację systemu informatycznego do obsługi rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

21/2021/VIII w sprawie powołania Redaktora Naczelnego oraz członków Redakcji Biuletynu Informacyjnego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na VIII kadencję

20/2021/VIII w sprawie upoważnienia Prezesa ORL WIL do udzielenia pełnomocnictw radcom prawnym Kancelarii działającej pod firmą Maćkowiak Zalewski Kancelaria Prawna AUCTORITAS s.c. do reprezentowania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przed sądami powszechnymi

19/2021/VIII w sprawie upoważnienia Prezesa ORL WIL do udzielenia pełnomocnictw radcom prawnym Kancelarii działającej pod firmą Maćkowiak Zalewski Kancelaria Prawna AUCTORITAS s.c. do reprezentowania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przed sądami administracyjnymi

18/2021/VIII w sprawie upoważnienia Prezesa ORL WIL do udzielenia pełnomocnictw radcom prawnym Kancelarii działającej pod firmą Maćkowiak Zalewski Kancelaria Prawna AUCTORITAS s.c. do reprezentowania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przed Sądem Najwyższym

17/2021/VIII w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa radcom prawnym i adwokatom z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło&Topolewski sp.k. do reprezentowania Izby przed Sądem Najwyższym udzielonego na mocy Uchwały nr 158/2020 ORL WIL z dn. 20 listopada 2010

16/2021/VIII w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa radcom prawnym i adwokatom z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło&Topolewski sp.k. do reprezentowania Izby przed sądami powszechnymi udzielonego na mocy Uchwały nr 157/2020 ORL WIL z dn. 20 listopada 2010

15/2021/VIII w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa radcom prawnym i adwokatom z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło&Topolewski sp.k. do reprezentowania Izby przed sądami administracyjnymi udzielonego na mocy Uchwały nr 156/2020 ORL WIL z dn. 20 listopada 2010

7-14/2021/VIII uchwała osobowa

6/2021/VIII uchwała osobowa

5/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako przewodniczącego komisji konkursowej oraz dwóch członków komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko ordynatora

4/2021/VIII w sprawie zmiany w składzie komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej WIL

3/2021/VIII w sprawie upoważnienia Prezydium ORL WIL do działania w imieniu ORL WIL w zakresie przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza oraz prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty lekarzom i lekarzom dentystom spoza UE

1-2/2021/VIII uchwała osobowa