artykuł nr 1

Uchwały Prezydium ORL WIL 2020 (VIII kadencja)

1660/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia 21th International Congress of Young Medical Scientists

1659/2020/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w I kwartale 2021 r.

1658/2020/VIII uchwała osobowa

1657/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia regulaminu „Opieki prawnej dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

1656/2020/VIII w sprawie upoważnienia Prezesa ORL WIL do złożenia wniosków o przyznanie dotacji NIL na organizację kursów

1655/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1654/2020/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

1653/2020/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

1639-1652/2020/VIII uchwała osobowa

1638/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w IV kwartale 2020 roku

1637/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na obsługę informatyczną Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

1636/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych dla delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

1635/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie i dystrybucję kart informacyjnych dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej związanych z uruchomieniem Opieki prawnej dla członków WIL

1634/2020/VIII w sprawie polityki użytkowania telefonów komórkowych oraz ustalenia wysokości abonamentów komórkowej sieci korporacyjnej WIL oraz kwot limitów i ryczałtów z tytułu użytkowania prywatnych telefonów komórkowych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz WIL na okres kadencji 2018-2022

1629-1633/2020/VIII uchwała osobowa

1628/2020/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

1627/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup kontraktu serwisowego do serwera Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

1626/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1624-1625/2020/VIII uchwała osobowa

1623/2020/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

1622/2020/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

1615-1621/2020/VIII uchwała osobowa

1614/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup nowej centrali telefonicznej oraz modernizację systemów sporządzania kopii zapasowych

1607-1613/2020/VIII uchwała osobowa

1606/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1605/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1604/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1603/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne pt. Stany naglące w neonatologii nt. Praktyczna neonatologia 2020

1602/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium ORL WIL w IV kwartale 2020 roku

1601/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na noclegi dla członków WIL w okresie epidemii SARS-CoV-2

1599-1600/2020/VIII uchwała osobowa

1598/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1587-1597/2020/VIII uchwała osobowa

1586/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzeń XIII Poznańskie Spotkanie Kardiologiczne

1337-1585/2020/VIII uchwała osobowa

1336/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium ORL WIL w IV kwartale 2020 roku

1335/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia regulaminu programu Test dla lekarza

1326-1334/2020/VIII uchwała osobowa

1325/2020/VIII w sprawie organizacji przez WIL obowiązkowego kursu specjalizacyjnego „Prawo Medyczne”

1324/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na licencję na oprogramowanie do liczenia głosów na posiedzeniach w drodze wideokonferencji

1323/2020/VIII uchwała osobowa

1322/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

1321/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup licencji oprogramowanie do liczenia głosów w trakcie posiedzeń organów, Prezydium i komisji problemowych realizowanych w drodze wideokonferencji

1317-1320/2020/VIII uchwała osobowa

1316/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1315/2020/VIII uchwała osobowa

1314/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1302-1313/2020/VIII uchwała osobowa

1300/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Komunikacja z osobami z niepełnosprawnością. Korzystanie ze zintegrowanego modelu wsparcia

1299/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Endodontyczna ewolucja. Ulepszanie codziennej praktyki endodontycznej

1298/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na opłatę polisy ubezpieczeniowej dla członków i pracowników WIL wykonujących na jej rzecz czynności ustawowe

1297/2020/VIII uchwała osobowa

1296/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1210-1295/2020/VIII uchwała osobowa

1209/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia I Konferencja Zdrowa Aorta

1207/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej lekarzy stażystów

1205/2020/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską obowiązkowego kursu specjalizacyjnego Ratownictwo medyczne

1203/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia procedur administrowania nieruchomości Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

1202/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1201/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1195-1200/2020/VIII uchwała osobowa

1194/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie wydawnictwa „Acta Medicorum Polonorum”

1193/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia „Ochrona Radiologiczna Pacjenta”

1192/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia „Zabiegi z wykorzystaniem koferdamu w trakcie pandemii koronawirusa”

1153-1191/2020/VIII uchwała osobowa

1152/2020/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską obowiązkowego kursu specjalizacyjnego „Ratownictwo medyczne”

1151/2020/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską obowiązkowego kursu specjalizacyjnego „Ratownictwo medyczne”

1150/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na prace koncepcyjne związane z adaptacją pomieszczeń piwnicznych w budynku A

1149/2020/VIII w sprawie przyjęcia regulaminu XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w trybie obiegowym

749-1148/2020/VIII uchwała osobowa

748/2020/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w IV kwartale 2020 roku

747/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i montaż rolet materiałowych w Budynku „B” w Poznaniu

746/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na obsługę prawną Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

745/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na prace modernizacyjne w serwerowni

739-744/2020/VIII uchwała osobowa

738/2020/VIII w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie reklamy Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, dotyczącej studiów podyplomowych o nazwie „Medycyna estetyczna”

737/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzonego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

736/2020/VIII w sprawie przyjęcia projektu regulaminy obrad XLIII OZL WIL w trybie obiegowym i rekomendowanie go do zatwierdzenia podczas obrad

732-735/2020/VIII uchwała osobowa

731/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

730/2020/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

724-729/2020/VIII uchwała osobowa

723/2020/VIII uchwała osobowa

722/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na ubezpieczenie mienia Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

716-721/2020/VIII uchwała osobowa

715/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia VIII Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

710-714/2020/VIII uchwała osobowa

709/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy/lekarzy dentystów

708/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

707/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

338-706/2020/VIII uchwała osobowa

337/2020/VIII w sprawie organizacji przez WIL obowiązkowego kursu specjalizacyjnego Prawo medyczne

335-336/2020/VIII uchwała osobowa

334/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzonego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

333/2020/VIII w sprawie obsługi prawnej organu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL oraz Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

314-332/2020/VIII uchwała osobowa

313/2020/VIII uchwała osobowa

312/2020/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską obowiązkowego kursu specjalizacyjnego Ratownictwo medyczne

311/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dystrybucji środków ochrony indywidualnej ze zmianami

310/2020/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w III kwartale 2020 roku

304-309/2020/VIII uchwała osobowa

303/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

300-302/2020/VIII uchwała osobowa

299/2020/VIII w sprawie nowelizacji Regulaminu dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej otrzymanych do dystrybucji przez Wielkopolską Izbę Lekarską

298/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w II kwartale 2020 roku.

297/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia Rodzinna akademia przedsiębiorczości – warsztaty tematyczne związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób ze spektrum autyzmu (ASD)

294-296/2020/VIII uchwała osobowa

293/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

292/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

291/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

286-290/2020/VIII uchwała osobowa

279-285/2020/VIII uchwała osobowa

278/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w II kwartale 2020 r.

277/2020/VIII w sprawie przyjęcia projektu XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy WIL w trybie obiegowym i rekomendowanie go do zatwierdzenia podczas obrad

272-276/2020/VIII uchwała osobowa

271/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

270/2020/VIII w sprawie wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

268-269/2020/VIII uchwała osobowa

267/2020/VIII w sprawie zwołania posiedzenia ORL w trybie obiegowym

263-266/2020/VIII uchwała osobowa

262/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

261/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w II kwartale 2020 r

256-260/2020/VIII uchwała osobowa

255/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium ORL WIL w II kwartale 2020 r

254/2020/VIII uchwała osobowa

253/2020/VIII uchwała osobowa

252/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzonego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

251/2020/VIII w sprawie zwołania ORL WIL w trybie obiegowym

250/2020/VIII w sprawie przyjęcia Regulaminu dystrybucji Srodków Ochrony Indywidualnej otrzymanych do dystrybucji przez Wielkopolską Izbę Lekarską

249/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium ORL WIL w II kwartale 2020 roku

247-248/2020/VIII uchwała osobowa

246/2020/VIII uchwała osobowa

245/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzonego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

244/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium ORL WIL w II kwartale 2020 roku

243/2020/VIII w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie finansowe wsparcia działań Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w ramach akcji koronazglowy.pl

242/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej otrzymanych do dystrybucji prze Wielkopolską Izbę Lekarską

241/2020/VIII w sprawie powołania składu komisji ds. dystrybucji Środków Ochrony Indywidualnej otrzymanych przez Wielkopolską Izbę Lekarską

238-240/2020/VIII uchwała osobowa

237/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

236/2020/VIII w sprawie wyrażenia zgody na udział w konsylium lekarskim i wykonywanie zabiegów szkoleniowych przez lekarza cudzoziemca niespełniającego prawa wykonywania zawodu na terytorium RP, ale posiadającego to prawo w innym państwie

235/2020/VIII uchwała osobowa

234/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w II kwartale 2020 roku

233/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

232/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzonego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej

227-231/2020/VIII uchwała osobowa

226/2020/VIII uchwała osobowa

225/2020/VIII w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w II kwartale 2020 roku

224/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na realizację akcji koronazglowy.pl

223/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za 2019 roku

209-222/2020/VIII uchwała osobowa

208/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem akcji Wolontariat na Zdrowie!

207/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia XI Bonifraterskie Spotkania z Rehabilitacją Nowe technologie w rehabilitacji chorych. Cybernetyka, robotyka, informatyka w słuzbie lekarza, terapeuty i pacjenta

205-206/2020/VIII uchwała osobowa

204/2020/VIII w sprawie odwołania wszystkich wydarzeń edukacyjnych realizowanych przez Wielkopolską Izbę Lekarską w miesiącu kwietniu 2020 r.

203/2020/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w II kwartale 2020 roku

202/2020/VIII w sprawie zmiany Uchwały nr 1584/2019/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w I kwartale 2020 roku

201/2020/VIII w sprawie odwołania posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekraskiej w dniu 04 kwietnia 2020r.

194-200/2020/VIII uchwała osobowa

193/2020/VIII w sprawie odroczenia posiedzenia XLIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

192/2020/VIII w sprawie odwołania wszystkich wydarzeń edukacyjnych realizowanych przez Wielkopolską Izbę Lekarską w miesiącu marcu 2020r.

190/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem honorowym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w sprawie objęcia patronatem honorowym Izby Lekarskiej wydarzenia VIII Wielkopolska konferencja Uro-Onkologiczna

189/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem honorowym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Wielkopolskiego Programu Profilaktycznego w zakresie onkologii dziecięcej-szkoleń dla lekarzy i pracowników POZ

188/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakupu notebooków z oprogramowaniem na potrzeby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

187/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na przeprowadzenie przez Wielkopolską Izbę Lekarską kursu ALS-Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dla osób dorosłych

186/2020/VIII w sprawie zmiany Uchwały nr 1584/2019/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w I kwartale 2020 roku

182/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie biegu charytatywnego Nogami po Czarnym Lądzie

181/2020/VIII uchwała osobowa

180/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

178-179/2020/VIII uchwała osobowa

177/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia środków finansowych z budżetu Komisji Kultury, sportu i Rekreacji na warsztaty Chóru Kameralnego WIL

176/2020/VIII uchwała osobowa

175/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup mebli do przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej

173-174/2020/VIII uchwała osobowa

172/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz przez organizatora kształcenia

171/2020/VIII uchwała osobowa

170/2020/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

169/2020/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

153-168/2020/VIII uchwała osobowa

151-152/2020/VIII uchwała osobowa

150/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem honorowym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wydarzenia Bieg charytatywny Nogami po Czarnym Lądzie, Organizator Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemproris Missio

149/2020/VIII w sprawie wsparcia I Konferencji MedInnovations-Robotics, Artificial Intelligence and Imaging in Medicine

148/2020/VIII uchwała osobowa

147/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

146/2020/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

145/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na darowizny dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, którzy rozpoczęli w 2019 r. 90-ty rok życia

144/2020/VIII w sprawie zmiany Uchwały nr 1584-2019-VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w I kwartale 2020 roku

143/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację warsztatów z medycyny ratunkowej podczas targów SALMED

135-142/2020/VIII uchwała osobowa

134/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia w zakresie kształcenia podyplomowego

95-133/2020/VIII uchwała osobowa

90-94/2020/VIII uchwała osobowa

89/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu Obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

88/2020/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską Balu Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Kaliszu

87/2020/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską obowiązkowego kursu specjalizacyjnego Prawo medyczne

86/2020/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską obowiązkowego kursu specjalizacyjnego Ratownictwo medyczne

85/2020/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską kursu ALS-Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dla osób dorosłych

84/2020/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską V Balu Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Poznaniu

83/2020/VIII uchwała osobowa

82/2020/VIII w sprawie zatwierdzenia środków finansowych na rozliczenie prac zewnętrznych w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu

65-81/2020/VIII uchwała osobowa

64/2020/VIII uchwała osobowa

63/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem honorowym wydarzenia Szkolenie Powtórne leczenie kanałowe i inne problemy endodontyczne spotykane w gabinetach lekarzy stomatologii ogólnej najnowsze zalecenia i doniesienia. Kiedy skierować do specjalisty, a kiedy można poradzić sobie samemu.

62/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem honorowym wydarzenia Szkolenie Chirurgia ‚BASIC’

61/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem honorowym wydarzenia Szkolenie Wypełnianie kanałów bez tajemnic

60/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem honorowym wydarzenia Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WIDZENIE 20/20

59/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem honorowym wydarzenia I Poznańska Studencka Konferencja Ginekologiczno-Położnicza

58/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem honorowym wydarzenia Poznajmy (nie)znaną tarczycę

57/2020/VIII w sprawie objęcia patronatem honorowym wydarzenia 20th International Congress of Young Medical Scientists

56/2020/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

55/2020/VIII uchwała osobowa

54/2020/VIII w sprawie wyznaczenia operatorów listy dyskusyjnej Komisji ds. Szpitalnictwa oraz listy dyskusyjnej Dyrektorów ds. Medycznych

48-53/2020/VIII uchwała osobowa

47/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy/lekarzy dentystów

46/2020/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1-45/2020/VIII uchwała osobowa