artykuł nr 1

Uchwały Prezydium ORL 2021 (VIII kadencja)

118/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską kursu „ALS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dla osób dorosłych”

117/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na darowizny dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, którzy rozpoczęli w 2021 r. 90- ty rok życia

116/2021/VIII uchwała osobowa

115/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

114/2021/VIII w sprawie wyboru przedstawiciela ORL WIL jako członka komisji konkursu przeprowadzanego na stanowisko zastępcy dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

112/2021/VIII uchwała osobowa

102-110/2021/VIII uchwała osobowa

101/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

100/2021/VIII uchwała osobowa

99/2021/VIII w sprawie upoważnienia Prezesa ORL WIL do złożenia wniosków o rozliczenie dotacji NIL na organizację kursów

98/2021/VIII uchwała osobowa

97/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

96/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

95/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

94/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

74-93/2021/VIII uchwała osobowa

73/2021/VIII w sprawie zmiany Uchwały PORL-63/2021 w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w I kwartale 2021 rok

72/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na prace koncepcyjne związane z adaptacją pomieszczeń piwnicznych w budynku A w Poznaniu i rozbiórką budynku

71/2021/VIII w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych na potrzeby Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

65-70/2021/VIII uchwała osobowa

64/2021/VIII w sprawie organizacji przez Wielkopolską Izbę Lekarską obowiązkowego kursu specjalizacyjnego Ratownictwo Medyczne

63/2021/VIII w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej wielkopolskiej Izby Lekarskiej w I kwartale 2021roku

62/2021/VIII w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki na rzecz Centrum Usługowego Wielkopolskiej Izby Lekarskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

61/2021/VIII w sprawie objęcia patronatem wydarzenia W trosce o dziecko, Wielkopolskie Forum Pediatrii, Problemy pediatryczne w okresie pandemii COVID-19

52-60/2021/VIII uchwała osobowa

51/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

50/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

49/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

48/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

47/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

43-46/2021/VIII uchwała osobowa

42/2021/VIII w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy

41/2021/VIII uchwała osobowa

28-40/2021/VIII uchwała osobowa

27/2021/VIII w sprawie zmiany uchwały nr 145/2020 w sprawie darowizny dla 90-latków

10-26/2021/VIII uchwała osobowa

9/2021/VIII w sprawie przedłużenia wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia

1-8/2021/VIII uchwała osobowa