artykuł nr 1

Biuro Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu

Wielkopolska Izba Lekarska
ul. Nowowiejskiego 51
61-734 Poznań
izba@wil.org.pl
www.wil.org.pl


Dyrektor Biura
mgr Marek Saj
dyrektor@wil.org.pl
tel. 504 241 134


Sekretariat
mgr Maria Magdalena Połczyńska
mgr Marta Cicha
tel.  61 851 87 66; 783 993 901
izba@wil.org.pl, poznan@hipokrates.org


Zespół do spraw Rejestru Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu i Praktyk Lekarskich
mgr Katarzyna Michalska – kierownik
katarzyna.michalska@wil.org.pl
tel. 783 993 919

Rejestr Lekarzy
mgr Barbara Jankowiak
mgr Katarzyna Bukiewicz
rejestr@wil.org.pl
tel. 783 993 902, 501 134 815

Rejestr praktyk lekarskich
Anna Jarmużek
mgr Monika Gumna
praktyki@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 200
tel. 783 993 997, 501 134 781


Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
mgr Magdalena Walkowiak
mgr Izabela Waligórska
odz@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 w. 220
tel. 601 799 706, 510 147 754


Księgowość
mgr Ewelina Kaczmarzewska – główny księgowy
tel. 61 851 87 59 w. 104

mgr Lidia Cegielska
mgr Anna Dull
skladki@wil.org.pl
tel. 61 851 87 59 w. 109; 783 993 904

mgr Daria Duszyńska
kasa@wil.org.pl
tel.61 852 58 60 w. 119 w. 119; 783 993 904


Administracja
mgr Daniel Olejniczak - kierownik administracyjny
kierownik@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60

mgr Jan Skrobisz
jan.skrobisz@wil.org.pl
783 993 900

Sławomir Nawrocki
slawomir.nawrocki@wil.org.pl
512 379 744

mgr Sebastian Nowak
archiwum@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60

Krzysztof Biegański
krzysztof.bieganski@wil.org.pl
tel. 512 379 730


Ośrodek Komunikacji Medialnej
Katarzyna Strzałkowska – Rzecznik Prasowy
okm@wil.org.pl
tel. 660 763 725

mgr inż. Monika Bączek
okm@wil.org.pl
tel. 783 993 912